Rss

Orientaliskt i livets slut

För buddhister består livet av en början och ett slut, sträckan däremellan sker under ständig förändring och man är mycket medveten om de handlingar (Kammas) man själv gör och som andra i sin närhet gör. I och med buddhisternas medvetenhet är döden något naturligt, det ingår i hela universums rytm.

Många buddhister ber att få komma till ett kloster de sista dagarna om de vet att de har döden nära. Andra som inte kan ta sig till ett kloster ser till att det kommer hem munkar som välsignar dem. När döden inträffar meddelar munkarna de anhöriga och kroppen förvaras ofta kvar i hemmet, i en kista de närmaste 3 dagarna. Kistan får stå i de centrala delarna i hemmet och anhöriga, grannar och bekanta smyckar kistan med blommor och dekorationer. Allt runt om huset dekoreras också och det brukar hängas en lina med buddhistiska flaggor utanför huset. Under dessa tre dagar lagas ingen mat i huset.  Detta är buddhisternas begravningsceremoni och kroppen tas sedan till ett kloster där den oftast bränns. Sedan hålls en begravningsceremoni till vid jordsättningen då det är vanligt att det är en munk som leder själva ceremonin. Urnan sätts ner i jorden och munken reciterar de heliga texterna. I Sverige har det funnits begravningsplatser för Buddhister sedan 1980-talet så är det en buddhist som levt och bott i Sverige kan begravningen ske där.

Sju dagar efter begravningen sker en ny ceremoni för den döde. Den sker på tidig förmiddag och det är en ”skänka-mat cermoni”. Det är då munkar och anhöriga som bjuds in och munkarna bjuds på mat och gåvor.

Källa; http://www.buddhisminfo.se/Vid%20livets%20slut.pdf

Buddhistisk begravning vs. Svensk begravning

Den buddhistiska begravningen har både likheter och olikheter med den traditionella svenska begravningen. Om vi börjar med vad som är olikheter. När en svensk kristen avlider hamnar kroppen på bårhuset där den förvaras och förbereds i kista för själva begravningen. Själva begravningsceremonin är förhållandevis, till buddhisternas, kort och enkel och efter sker en jordfästning utanför kyrkan. I många fall behålls kroppen ”hel” den kremeras inte alltid som i buddhismen, det är upp till familjen och den avlidnes önskan om hur det faller sig.

Själva innebörden av begravning, minnesstund och minnen av den avlidne är densamma oavsett religion och var i världen man lever. Genom begravning hyllar man den avlidne, minns och återupplever den tid man haft tillsammans. En präst, eller munk, håller ceremonin och det är en vacker men ändå sorgsen ceremoni. Efter att den avlidne jordfästes sätts en gravsten upp för att skapa en plats för anhöriga att sörja och minnas samtidigt som det är en heder för den avlidne. På gravstenen brukar det ofta vara en bild eller symbol, namnet på den avlidne, födelsedata samt någon vacker text. De anhöriga väljer hur gravplatsen och stenen ska se ut, antingen efter egna önskemål eller önskemål från den avlidne. Vill man skapa en typisk buddhistisk sten med symboler och texter kan företaget Vita Stenar vara ett tips. Det är ett företag som gör designade gravstenar med vision om att skapa personliga gravstenar i ny design med möjlighet att använda egna bilder i färg. Detta gör att man kan skapa en mycket personlig gravsten, som får uttrycka de vackra minnen man har av sin anhörige.

Livet och döden är något som kommer och går i alla religioner, i alla länder. Val av religion gör att delarna kring en avliden skiljer men i det stora hela handlar det om samm sak, att hedra den avlidne och minnas alla stunder tillsammans.