Rss

Större projekt och bygglov

Det är lätt att få högtflygande planer vad gäller hemmet, men vill man göra stora ingrepp bör en av de första sakerna man ska fråga sig vara: ”behöver jag bygglov för detta?”

Det enklaste sättet att få svar är egentligen att kontakta sin kommun. Alla kommuner har nämligen inte exakt samma regler när det gäller vad man behöver bygglov för och om man bor i ett område med en detaljplan kan man behöva bygglov även för mindre förändringar.

Bygganmälan

Något som är bra att påpeka är att bygglov och bygganmälan inte är samma sak. Det finns en del saker som inte kräver bygglov men en bygganmälan. Det är i regel väsentliga förändringar på bostaden som inte är tillräckligt stora för att kräva bygglov som istället kräver en bygganmälan. Ett bra exempel skulle vara att installera en kamin och skorsten, vilket ju är väsentligt för värmeförsörjningen.

Tillbyggnader

Ska man göra en tillbyggnad till ett hus behöver man oftast ett bygglov. När man talar om tillbyggnader menar man något som ökar volymen på byggnaden. Detta kan betyda att man bygger åt sidan, uppåt eller till och med nedåt. Även om man bygger något som har ett tak men inga väggar, som en carport eller ett större skärmtak räknas vanligtvis som en tillbyggnad.

Ny användning

Om man ska göra om hemma för att att göra en separat bostad eller en lokal för exempelvis handel eller hantverk behöver man skaffa bygglov. Detta är också fallet om man ska förändra en bostad på ett sådant sätt att det inte kan användas som det senast har använts. Till exempel att göra om en hus som har lokal för ett café till att bara vara ett bostadshus.

Murar, plank och staket

Beroende på var man bor kan det finnas ganska stor variation av vad man kan sätta upp som tomtgräns i form av en mur, ett plant eller ett staket. Normalt sett behöver man inget bygglov om man håller sig under en viss höjd, men skadar inte att få eventuella grannars godkännande och skicka med det i sin bygganmälan även om man bygger något riktigt lågt.

Previous Post

Next Post