Rss

Xiao Yong

Xiao Yong arbetar som professor på Central Academy of Fine Arts (Beijing) med undervisning inom design. Han har själv en extremt stor framgång som designer bakom sig så många förvånas över hans val att fortsätta att utbilda när han istället skulle kunna leva på sitt formgivning helt och hållet.

Men även som pedagog är en världskänd. Han har varit gästföreläsare på över 300 olika universitet i 50 olika länder. Även hans egen utbildning är mycket internationell med studier i bland annat Finland, Tyskland och Danmark.

Idag anses hans företag vara det företag som har mest påverkan på Kinesisk design vilket mycket väl kan vara orsaken till att han fick det mycket ärofulla uppdraget att designa medaljerna för de olympiska spelen som hölls i Peking 2008.

Xiao Yong anser att design (oavsett vad det gäller för produkter) inte ska särskiljas från ekonomi. Många ser nämligen design som något helt fristående men enligt Yong spelar design en mycket stor roll i att utveckla ekonomin framåt. Men det är inte bara på det området som formgivarna kan påverka stort med sina alster. Även utvecklingen inom ekologi går framåt med hjälp av designers på olika nivåer.

Enligt honom bör därför design vara något som det satsas extra mycket på. Istället för att enbart satsa på projekt inom t.ex. ekologi och ett annat projekt inom ekonomi borde även insatser göras mot design. Detta främst i utvecklingsländerna eftersom det skulle få länderna att utvecklas betydligt snabbare. För Xiao Yong går nämligen funktion, design, ekonomi och ekologi hand i hand och därmed är design inte enbart en estisk fråga.

Previous Post

Next Post